Komunikat Kurii Diecezjalnej w sprawie p. Marcina Zielińskiego

8 MARCA 2019
ks. Łukasz Antczak

Łowicz, dnia 8 lutego 2019 r.

L.dz. 237/2019

KOMUNIKAT

Kuria Diecezjalna w Łowiczu – w związku z licznymi zapytaniami – uprzejmie informuje, że p. Marcin Zieliński nigdy nie otrzymał od władzy diecezjalnej kanonicznej misji do nauczania. Diecezja Łowicka nie bierze odpowiedzialności za jego działalność.

Ks. dr Stanisław Plichta
Kanclerz Kurii

Podobne