Komunikat Kurii Diecezjalnej w sprawie nowego kursu dla Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św.

14 PAźDZIERNIKA 2016
admin

Czcigodny Księże Dziekanie,

W grudniu tego roku rozpocznie się Kurs przygotowujący do posługi nadzwyczajnych Szafarzy Komunii świętej.

Uprzejmie proszę o pilne poinformowanie Księży Proboszczów w dekanacie, że do końca listopada można zgłaszać jeszcze kandydatów.

 

Wikariusz Generalny
ks. prałat Wiesław Wronka

Podobne