Komunikat Kurii Diecezjalnej Łowickiej

8 MARCA 2019
ks. Łukasz Antczak

Łowicz, dnia 7 marca 2019 roku

L.dz. 417/2019

Komunikat Kurii Diecezjalnej Łowickiej

W „Raporcie nt. naruszeń prawa świeckiego lub kanonicznego w działaniach polskich biskupów w kontekście księży sprawców przemocy seksualnej wobec dzieci i osób zależnych” z dnia 19 lutego 2019 roku przygotowanym przez Fundację „Nie Lękajcie Się”, na stronach 17 i 18, pojawiły się informacje dotyczące postępowania Księży Biskupów Andrzeja Dziuby i Alojzego Orszulika wobec Księdza Wincentego Pawłowicza.
Raport zawiera informacje niezgodne z faktami, niepełne i tym samym krzywdzące. Wprowadzają one chaos i czynią dużą krzywdę Kościołowi. Nie jest prawdą, że Biskupi nie poinformowali Stolicy Apostolskiej o sprawie Księdza Pawłowicza. Podano również błędne informacje co do wyroku sądu cywilnego wobec Księdza W. Pawłowicza. Nie przedstawiono również wszystkich działań, jakie Biskupi podejmowali wobec Księdza W. Pawłowicza. Są one ważne dla zrozumienia całości sprawy, zgodne z postanowieniami sądu cywilnego.
Zauważa się także, że podane w Raporcie informacje nie są potwierdzone żadnymi dokumentami, lecz pochodzą z mediów.
Wreszcie informuje się, że w Diecezji Łowickiej nie ma tolerancji dla grzechu pedofilii. Prosimy o modlitwę za ofiary tego grzechu i o ducha nawrócenia dla ich sprawców.

Ks. dr Stanisław Plichta
Kanclerz Kurii

Podobne