Komunikat Ekonoma Diecezjalnego w sprawie pisma z UOKiK

16 SIERPNIA 2016
admin

Czcigodny Księże Proboszczu,

do Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski dotarła informacja o przypadkach przesyłania do parafii, posiadających w zarządzie cmentarze, ankiety dotyczącej opłat cmentarnych. Ankieta, o której wiemy, została przesłana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) – Delegatura w Krakowie i dotyczy cmentarzy parafialnych położonych na terenie województwa małopolskiego i podkarpackiego. UOKiK w swoim piśmie stwierdza, że prowadzi postępowanie wyjaśniające mające na celu badanie zasad udostępniania cmentarzy zlokalizowanych w województwie małopolskim (…) na potrzeby czynności wyjaśniających dotyczących innego cmentarza. Załączona do pisma szczegółowa ankieta dotyczy opłat cmentarnych obowiązujących na cmentarzach.

Dlatego bardzo proszę Księży Proboszczów o kontakt, jeśli takie pismo wpłynęło do parafii. Prosimy samodzielnie nie odpisywać na nie – jest wypracowane wspólne stanowisko SKEP.

Ekonom Diecezji Łowickiej
ks. Adam Matysiak

Podobne