Komunikat dotyczący zmian personalnych w Diecezji

8 MAJA 2015
admin

KOMUNIKAT KURII

Kuria Diecezjalna Łowicka informuje, że:

Ks. mgr Jacek Marciniak – został zwolniony z urzędu proboszcza parafii Piecka Dąbrowa i mianowany proboszczem parafii Grabów;

Ks. mgr Robert Lejwoda – został zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. Narodzenia NMP w Sochaczewie i mianowany administratorem parafii Piecka Dąbrowa;

Ks. mgr Cezary Porada – został zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. Bł. Męczenników Kutnowskich Ks. Michała Woźniaka i Ks. Michała Oziębłowskiego w Kutnie i mianowany wikariuszem parafii Narodzenia NMP w Sochaczewie.

Z wyrazami szacunku

Kanclerz Kurii
ks. dr Stanisław Plichta

Podobne