Komunikat dotyczący zatwierdzenia składu Rady Kapłnskiej

26 MAJA 2015
admin

W dniu 22 maja Biskup Łowicki ustanowił skład Rady Kapłańskiej Diecezji Łowickiej.

Kanclerz Kurii
ks. dr Stanisław Plichta

Podobne