Komunikat dotyczący zatwierdzenia składu Kolegium Konsultorów

26 MAJ 2015
admin

W dniu 22 maja Biskup Łowicki ustanowił nowy skład Kolegium Konsultorów Diecezji Łowickiej.

Kanclerz Kurii
ks. dr Stanisław Plichta

Podobne