Komunikat dotyczący podręczników do lekcji religii w Diecezji Łowickiej w roku szkolnym 2013/2014

10 CZERWCA 2013
admin

W Diecezji Łowickiej obowiązują zasady przyjęte w ubiegłym roku. Są one następujące:

1) przyjmuje się możliwość wyboru pomiędzy podręcznikami Wydawnictwa Świętego Wojciecha w Poznaniu i Wydawnictwa Apostolstwa Modlitwy (WAM) z Krakowa. Szczegółowe informacje dotyczące numerów nowych podręczników zostały zamieszczone w tabelach na końcu komunikatu.

2) w roku szkolnym 2013/2014 zostają wprowadzone nowe podręczniki do V klasy szkoły podstawowej, II klasy gimnazjum i II klasy szkoły ponadgimnazjalnej.

3) w klasach II szkoły podstawowej, złożonych z dzieci, które rozpoczęły naukę w pierwszej klasie w wieku 7 lat oraz w klasach mieszanych, w których naukę w I klasie rozpoczęły 7-latki z 6-latkami, korzysta się z podręczników dotychczasowych. Wynika to z faktu, że zawierają one przygotowanie do Pierwszej Komunii (nie można wprowadzić nowych podręczników, gdyż zakładają one I Komunię w III klasie). Wyjątek stanowią II klasy złożone w całości z dzieci, które rozpoczęły naukę w wieku 6 lat, i które przystąpią do Pierwszej Komunii Świętej w klasie III. W tych klasach należy wprowadzić nowe podręczniki.

4) w klasach zerowych, złożonych z 6-latków bądź mieszanych (5-latki z 6-latkami) korzysta się z dotychczasowych, natomiast nowe podręczniki stosuje się w klasach złożonych tylko z 5-latków.

Wikariusz Biskupi
ks. prał. Wiesław Wronka

Podobne