Komunikat dotyczący Pierwszej Komunii Świętej w Diecezji Łowickiej

6 CZERWCA 2013
admin

Wydział Nauki Katolickiej Kurii Diecezjalnej Łowickiej informuje, że przystępowanie dzieci do Pierwszej Komunii Świętej w Diecezji Łowickiej odbywa się według sugestii Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 14 marca 2012 roku. Zalecenia szczegółowe są następujące:

a) dzieci, które rozpoczęły naukę w szkole w wieku 7 lat, realizują program dwuletni katechezy szkolnej oraz parafialnej i dla nich Pierwsza Komunia Święta powinna być w klasie II,

b) dzieci, które rozpoczęły naukę w wieku 6 lat, realizują trzyletni program przygotowania i przystępują do Pierwszej Komunii Świętej w klasie III,

c) w klasach mieszanych, czyli tych, do których uczęszczają dzieci rozpoczynające naukę w wieku 6 i 7 lat, należy przyjąć zasadę, że do Pierwszej Komunii Świętej dzieci przystąpią w klasie II.

Powyższe ustalenia wynikają z konieczności dostosowania się do wyzwań związanych z nowelizacją ustawy oświatowej, która wydłużyła okres przejściowy wprowadzenia obowiązku szkolnego 6-latków z roku 2012 na rok 2014. W tym okresie decyzję o podjęciu wcześniejszej nauki dziecka podejmują rodzice.

Wikariusz Biskupi
ks. prał. Wiesław Wronka

Podobne