Komunikat dotyczący Pierwszej Komunii Świętej w Diecezji Łowickiej

27 MAJA 2014
admin

Komunikat dotyczący Pierwszej Komunii Świętej
w Diecezji Łowickiej

Wydział Nauki Katolickiej Kurii Diecezjalnej Łowickiej informuje, że wszystkie dzieci, które z dniem 1 września 2014 roku rozpoczną naukę w I klasie szkoły podstawowej, przystępują do I Komunii Świętej w III klasie. Dotyczy to zarówno 6-latków jak i 7-latków. Zasada ta obejmuje wszystkie roczniki pierwszoklasistów w kolejnych latach szkolnych. Dzieci te korzystają z nowych podręczników do nauki religii. Konsekwencją przyjętej zasady będzie brak I Komunii Świętych w 2016 roku. Wyjątkiem będą tylko te dzieci, które z dniem 1 września 2013 roku poszły o rok wcześniej do szkoły (6-latki) i znalazły się w I klasach w całości złożonych z sześciolatków.

Uzasadnienie:

Z dniem 1 września 2014 roku wchodzi w życie Ustawa „sześciolatkowa” z dnia 30.08.2013 roku, która wprowadza obowiązek szkolny sześciolatków. Oznacza to, że od września 2014 roku będzie w klasach I dużo więcej 6-latków, gdyż obowiązkowo do I klasy pójdą wszystkie 6-latki urodzone od stycznia do czerwca oraz 6-latki urodzone w drugiej połowie roku, o których wcześniejszej edukacji zdecydują rodzice. Natomiast według zaleceń Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 14 marca 2012 roku dzieci przystępują do I Komunii Świętej wieku 9 lat. Tak też przewiduje znowelizowana Podstawa Programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z dnia 8 marca 2010 roku. Ponieważ w nowej sytuacji szkolnej będzie duża grupa uczniów, którzy osiągną wiek 9 lat dopiero w klasie III, dlatego też podejmuje się decyzję o I Komunii Świętej w klasie III. Pozwoli to ujednolicić praktykę I Komunii Świętej w diecezji i wyeliminować ewentualne trudności w podejmowaniu decyzji o przystępowaniu dzieci do I Komunii Świętej.

WIKARIUSZ GENERALNY

Ks. prał. Wiesław Wronka

Podobne