Komunikat Biskupa Łowickiego

13 PAźDZIERNIKA 2016
admin

Drogi Bracie w kapłaństwie,
Księże Proboszczu,

przesyłam pozdrowienie w Chrystusie Panu i przekazuję niezwłocznie wiadomość, którą otrzymałem z Caritas Polska w dniu 11 października br. o uruchomieniu programu „Rodzina Rodzinie”, który stanowi odpowiedź na apel papieża Franciszka dotyczący udzielania pomocy uchodźcom. Wszelkie konieczne informacje można uzyskać na stronie internetowej: www.rodzinarodzinie.caritas.pl.

W związku z powyższym:

1. Zwracam się z prośbą, aby w ramach ogłoszeń duszpasterskich, poinformować wiernych o programie „Rodzina Rodzinie” oraz zachęcić do czynnego zaangażowania się w to przedsięwzięcie poprzez jednorazowe lub trwające przez 6 miesięcy wsparcie finansowe dla jednej rodziny z Syrii lub Libanu.

2. Proszę, aby intencję modlitwy o pokój na świecie włączyć w kapłańską modlitwę osobistą, jak i wspólnotową np. w trwające aktualnie nabożeństwa różańcowe oraz inne okolicznościowe celebracje liturgiczne, a także w wezwania oratio uniwersalis podczas Mszy świętej.

Wasz Biskup
+ Andrzej F. Dziuba

Podobne