Kolejny projekt katechetyczny na Blichu

1 GRUDNIA 2015
admin

Każdy uczeń, na specjalnym formularzu, otrzymał polecenie lub pytanie. Oprócz prawidłowej odpowiedzi należało jeszcze wykonanie zadania udokumentować fotografią oraz podpisem osoby kompetentnej (np. księdza proboszcza) z pieczątką danego miejsca. Polecania były związane z wnętrzami kościołów parafialnych: zabytkami, malarstwem, rzeźbą, architekturą, wyposażeniem, itp. Młodzież musiała rozplanować działanie: znaleźć odpowiedni dla siebie czas, udać się do danego kościoła, spotkać się z np. z proboszczem swojej parafii, spytać o zgodę na możliwość zrobienia zdjęcia. Uczniowie poradzili sobie z wykonaniem projektu niemalże bez zarzutów. Wyjątkiem było kilku chłopców, którzy otrzymali specjalne zestawy poleceń dotyczące kościołów łowickich. Tylko oni nie podołali realizacji powierzonego zadania. Najlepszymi okazali się: Piotr Ulatowski, Matusz Rogalski, Sebastian Jabłoński – wszyscy z parafii p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Starym Waliszewie, Jakub Bogusz z parafii p.w. Wszystkich Świętych w Złakowie Kościelnym, Piotr Mikołajczyk z parafii p.w. Matki Bożej Jasnogórskiej w Bobrownikach. Wymienieni uczniowie otrzymali oceny celujące.

Warto wspomnieć, że w latach ubiegłych młodzież, którą uczy katecheta w szkole na Blichu fotografowała w przeszłości kapliczki oraz przydrożne krzyże. Tegoroczna nietypowa praca domowa była nie tylko kontynuacją ww. zadań plenerowych. Ukierunkowana była na głębsze wartości, niż tylko zrobienie zdjęcia i otrzymanie oceny za odrobioną pracę domową. Cele tego arcyciekawego zadania były następujące: przywiązanie do wartości chrześcijańskich, nawiązanie do 1050 rocznicy chrztu Polski, którą obchodzić będziemy w 2016 r., przypomnienie młodemu pokoleniu, że należy utożsamiać się ze wspólnotą parafialną, która jest cząstką Kościoła diecezjalnego o Kościoła w ogóle.

Na realizację projektu uczniom wyznaczono czas od 20 – 27.11.2015 r. W przyszłości będą realizowane również inne projekty.

Tekst i zdjęcia: Piotr Sumiński

Podobne