Seminarium

7 MAJA 2012
https://diecezja.lowicz.pl/app/uploads/legacy/images/169-240x240.jpg https://diecezja.lowicz.pl/app/uploads/legacy/images/169-450x360.jpg

258. SEMINARYJNA MAJÓWKA 2012

Seminarium w tym roku również miało bardzo długi czas "majówkowy", jeśli chodzi o czas wolny od wykładów. Dzięki naszemu Ojcu Duchownemu mogliśmy duchowo "regenerować się" już od 30 kwietnia. Właśnie tego dnia, w poniedziałek, odbywaliśmy majowy dzień skupienia, który ...
7 KWIETNIA 2012
https://diecezja.lowicz.pl/app/uploads/legacy/images/3768-240x240.jpg https://diecezja.lowicz.pl/app/uploads/legacy/images/3768-400x360.jpg

252. ŻYCZENIE ŚWIĄTECZNE

- wytrwanie w wierze do końca, aż po sam krzyż i grób, i jeszcze dalej, przynosi ostatecznie radość i zawsze prowadzi ku zbawieniu - nadzieja pokładana w Panu Jezusie Chrystusie Ukrzyżowanym spełnia się i wcześniej lub później staje się pewnością - miłość nie ustaje ...
22 GRUDNIA 2011
https://diecezja.lowicz.pl/app/uploads/legacy/images/1-240x240.png https://diecezja.lowicz.pl/app/uploads/legacy/images/1-555x360.png

237. WIGILIA 2011

Gromadzą się wtedy wszyscy domownicy seminaryjni, księża wykładowcy, świeccy profesorowie i wszyscy pracownicy Seminarium. Gościmy również tego wieczoru Biskupów naszej diecezji oraz przedstawicieli Kurii. Jest to szczególny czas, jak w każdym domu, każdy z każdym ma możliwość ...
6 LISTOPADA 2011
https://diecezja.lowicz.pl/app/uploads/legacy/images/143-240x240.jpg https://diecezja.lowicz.pl/app/uploads/legacy/images/143-555x360.jpg

231. Dzień rektorski

Dzień imienin to dzień wolny od wykładów, zwany "Dniem Rektorskim" tzn. takim, kiedy po uroczystym śniadaniu klerycy mają możliwość wyjechać, świętując ten dzień, gospodarując nim według własnego uznania. Wieczorem zgromadziliśmy się ponownie wszyscy razem, jednak już nie ...