Ogłoszenia

21 LUTEGO 2008

Łowicz: Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dotyczącego renowacji zespołu dawnej Kolegiaty Prymasowskiej w Łowiczu (Numer ogłoszenia: 36140 - 2008; data zamieszczenia: 21.02.2008)

Łowicz: Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dotyczącego renowacji zespołu dawnej Kolegiaty Prymasowskiej w Łowiczu.Numer ogłoszenia: 36140 - 2008; data zamieszczenia: 21.02.2008OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia ...
21 LUTEGO 2008

Łowicz: Pełnienie funkcji Menadżera Projektu dla inwestycji pod nazwą Renowacja zespołu dawnej Kolegiaty Prymasowskiej w Łowiczu - najcenniejszego skarbu Ziemi Łowickiej wraz z utworzeniem kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego w parku Błonie współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (Numer ogłoszenia: 36154 - 2008; data zamieszczenia: 21.02.2008)

Łowicz: Pełnienie funkcji Menadżera Projektu dla inwestycji pod nazwą Renowacja zespołu dawnej Kolegiaty Prymasowskiej w Łowiczu - najcenniejszego skarbu Ziemi Łowickiej wraz z utworzeniem kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego w parku Błonie współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata ...
11 LUTEGO 2008

Łowicz: Wykonanie inwentaryzacji oraz projektu architektoniczno - budowlanego dotyczących renowacji zespołu dawnej Kolegiaty Prymasowskiej w Łowiczu (Numer ogłoszenia: 28421 - 2008; data zamieszczenia: 11.02.2008)

Łowicz: Wykonanie inwentaryzacji oraz projektu architektoniczno-budowlanego dotyczących renowacji zespołu dawnej Kolegiaty Prymasowskiej w Łowiczu. Numer ogłoszenia: 28421 - 2008; data zamieszczenia: 11.02.2008 Ogłoszenie o zamówieniu - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: ...
28 STYCZNIA 2008

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie kompleksowych prac projektowych dotyczących renowacji zespołu dawnej Kolegiaty Prymasowskiej w Łowiczu

Zamówienie dotyczy wykonania kompleksowych prac projektowych dotyczących renowacji zespołu dawnej Kolegiaty Prymasowskiej w Łowiczu. Numer ogłoszenia: 19020 - 2008; data zamieszczenia: 28.01.2008 Ogłoszenie o zamówieniu - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Sekcja ...