Ogłoszenia

14 MARCA 2008

Zmiana numerów REGON

?Przewielebni Księża Proboszczowie, Informuję, że Parafie oraz inne instytucje, które posiadają nr REGON zobowiązane są do końca bieżącego roku zaktualizować obecny numer, ze względu na zmianę kodów PKD (Polska Klasyfikacja Działalności). O zmianę powyższą wystąpić można samemu lub poczekać na wniosek z GUS-u, który prawdopodobnie zostanie przysłany do Parafii w ...
14 MARCA 2008

Łowicz: Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dotyczącego renowacji zespołu dawnej Kolegiaty Prymasowskiej w Łowiczu Numer ogłoszenia: 52778 - 2008; data zamieszczenia: 14.03.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Diecezja Łowicka, ul. Stary Rynek 20, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, tel. 046 8374790 lub 8376615, fax 046 ...
3 MARCA 2008

Łowicz: Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dotyczącego renowacji zespołu dawnej Kolegiaty Prymasowskiej w Łowiczu.Numer ogłoszenia: 43397 - 2008; data zamieszczenia: 03.03.2008

Łowicz: Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dotyczącego renowacji zespołu dawnej Kolegiaty Prymasowskiej w Łowiczu.Numer ogłoszenia: 43397 - 2008; data zamieszczenia: 03.03.2008OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia ...
27 LUTEGO 2008

Pełnienie funkcji Menadżera Projektu dla inwestycji pod nazwą Renowacja zespołu dawnej Kolegiaty Prymasowskiej w Łowiczu - najcenniejszego skarbu Ziemi Łowickiej wraz z utworzeniem kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego w parku Błonie współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Numer ogłoszenia: 40127 - 2008; data zamieszczenia: 27.02.2008

Łowicz: Pełnienie funkcji Menadżera Projektu dla inwestycji pod nazwą Renowacja zespołu dawnej Kolegiaty Prymasowskiej w Łowiczu - najcenniejszego skarbu Ziemi Łowickiej wraz z utworzeniem kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego w parku Błonie współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata ...