Ogłoszenia

27 MAJA 2008

Nowy plac zabaw przy parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy już 1 czerwca

Kontynuując prace zmierzające do całkowitego zagospodarowania terenu przy Centrum Formacji Młodzieży w Łowiczu (przy parafii MB Nieustającej Pomocy), ks. proboszcz Wiesław Frelek zaprasza 1 czerwca na poświęcenie i otwarcie placu zabaw dla dzieci. Rozpoczęcie o godzinie 10.00. Z jednego z największych placów zabaw dla dzieci będą mogły korzystać dzieci z terenu całego ...
7 MAJA 2008

Zapraszamy na kurs fotografowania i wideo

Kurs fotografowania odbywa się w każdy pierwszy wtorek miesiąca w budynku Kurii Diecezjalnej, przy ulicy Stary Rynek 20, pok. 15, o godzinie 11.00. Zajęcia prowadzi ks. Tomasz Jackowski.Na kurs, wszyscy zainteresowani powinni przynieść następujące dokumenty:- 1 zdjęcie,- zaświadczenie od księdza proboszcza o wyrażeniu zgody na udział w kursie,
8 KWIETNIA 2008

Łowicz: Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dotyczącego renowacji zespołu dawnej kolegiaty prymasowskiej w Łowiczu

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Diecezja Łowicka informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dotyczącego renowacji zespołu dawnej kolegiaty prymasowskiej w Łowiczu wybrana została oferta Państwa Anny Michalskiej i ...