Ogłoszenia

4 GRUDZIEń 2013

Akatyst w kościele farnym w Rawie Mazowieckiej

Chciałbym prosić, aby zechcieli Państwo zaprosić mieszkańców Rawy na Akatyst. To nabożeństwo ma swoje źródło w liturgii prawosławnej i jest to modlitwa śpiewem wysławiająca tajemnice Bożego wybrania Maryi. Zostanie ono odprawione po raz pierwszy w naszym mieście. Będzie to miało miejsce w wigilię Uroczystości Niepokalanego Poczęcia N.M.P tj naszego parafialnego odpustu, ...
4 GRUDZIEń 2013

Zaproszenie na opłatek organistów

Przewielebny Księże Proboszczu, Dnia 7 grudnia 2013 roku o godz. 10.00 w Seminarium Duchownym w Łowiczu odbędzie się spotkanie szkoleniowo-opłatkowe dla organistów Diecezji Łowickiej. Będzie ono okazją do spotkania z Księdzem Biskupem Ordynariuszem oraz do podniesienia umiejętności związanych z wykonywaniem przez organistów swojej posługi w naszych parafiach, a ...
29 LISTOPAD 2013

Dekret Przewodniczącego KEP, w sprawie obchodów Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny -przypomnienie

W dniu 8 grudnia 2013 r. w kalendarzu liturgicznym Kościoła Powszechnego wypada zbieżność II niedzieli Adwentu i uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP. Zgodnie z Ogólnymi Normami Roku Liturgicznego i Kalendarza, obchody tej uroczystości powinny być w bieżącym roku przesunięte na poniedziałek 9 grudnia 2013 r. Jednakże, na mocy dyspensy udzielonej Konferencji ...
26 LISTOPAD 2013

Imieniny ks. bpa Andrzeja F. Dziuby

Stało się tradycją, że w dniu 30 listopada o godz. 18.00 w Bazylice Katedralnej w Łowiczu, podczas Mszy św. składamy życzenia imieninowe i modlimy się w intencji naszego Biskupa Ordynariusza. Podobnie i w tym roku zapraszam wszystkich Diecezjan na wspólną modlitwę w intencji Dostojnego Solenizanta. Z wyrazami ...
9 LISTOPAD 2013

Komunikat Proboszcza parafii farnej w Rawie Mazowieckiej

W związku z obrazoburczą wystawą w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, w ramach której został sprofanowany Krzyż, znak Męki i Śmierci Chrystusa dla chrześcijan, a równocześnie ogólnoludzki symbol godności człowieka w najbliższą niedzielę po wszystkich mszach św. w parafii pw. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Rawie Maz. będzie specjalna modlitwa ekspiacyjna jako ...
27 PAźDZIERNIK 2013

Zmarł ks. Henryk Kaczorowski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w sobotę 26 października br. zmarł w wieku 52 lat, w kapłaństwie 23, ks. Henryk Kazimierz Kaczorowski, wcześniej wikariusz parafii p.w. św. Barbary w Głownie. Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w kościele parafialnym w Grzymkowicach, dekanat Biała Rawska w środę 30 ...
24 PAźDZIERNIK 2013

Przetarg - 24.10.2013 r.

Informacja dotycząca przetargu:W związku z faktem, że Redan Biuro Projektowo Inżynierskie Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 69, 70-382 Szczecin w zakreślonym terminie nie podpisała umowy z przyczyn leżących po jej stronie, Zamawiający działając na podstawie art. 22 ust. 2 Regulaminu niniejszego przetargu dokonuje wyboru oferty ...