Ogłoszenia

30 STYCZEń 2017

Zaproszenie do udziału w Wielkopostnym Dniu Pokuty Kapłanów Diecezji Łowickiej

Drodzy Bracia Kapłani, Zbliża się czas Wielkiego Postu wzywający wszystkich do nawrócenia i pokuty. To wezwanie dotyczy również i nas kapłanów będących ludźmi słabymi i potrzebującymi Bożego miłosierdzia. Tradycją w naszej Diecezji jest wspólna modlitwa pokutna w czwartek po Środzie Popielcowej. W imieniu Biskupa Łowickiego Andrzeja F. Dziuby zapraszam ...
27 STYCZEń 2017

Komunikat Ekonoma Diecezjalnego w sprawie wyłudzeń

W związku z informacją otrzymaną z Konferencji Episkopatu Polski bardzo proszę przekazać do wszystkich Księży Proboszczów informację o możliwości oszustwa jakie może stać się ich udziałem. Informacja pochodzi z Diecezji Wrocławskiej i tamtejsza Komenda Policji przedstawia mechanizm działania oszustów. Proszę zwrócić uwagę na takie możliwości oszustwa w naszych ...
27 STYCZEń 2017

IV Diecezjalny Dzień Kobiet

L. dz. 144/2017 Łowicz, dnia 27 stycznia 2017 roku Drogi Bracie w kapłaństwie, Księże Proboszczu, w tym roku w sobotę 4 marca w naszej diecezji pod hasłem Jestem Kobietą – Lubię to! – Cała piękna jesteś odbędzie się IV Diecezjalny Dzień Kobiet, którego organizacji podjęła się redakcja Gościa Niedzielnego we współpracy z siostrami ...
28 GRUDZIEń 2016

Komunikat MKiDN ws. ochrony zieleni zabytkowej

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi uchwalonej przez Sejm RP z inicjatywy grupy posłów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody, oraz ustawy o lasach i wobec braku możliwości przedstawienia stanowiska do projektu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego informujemy, że przepisy przedmiotowej ustawy, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia ...
6 GRUDZIEń 2016

Zaproszenie na spotkanie opłatkowe księży

Podobnie jak w latach ubiegłych, także w tym roku złożymy życzenia świąteczne i połamiemy się opłatkiem z Pasterzem naszej diecezji, Jego Ekscelencją Księdzem Biskupem Andrzejem F. Dziubą. Na spotkanie opłatkowe zapraszam w dniu 22 grudnia (czwartek) 2016 roku. do Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu na godz. 11.00, po czym zasiądziemy do wspólnego ...
28 LISTOPAD 2016

Urząd Marszałkowski w Łodzi ogłosił konkurs dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu

RPO Województwa Łódzkiego: Ogłaszamy Konkursu dla naboru nr RPLD.06.03.02-IZ.00-10-001/16 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałania VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego ...