Biskup Łowicki

2 GRUDNIA 2012

List Pasterski Biskupa Łowickiego na rozpoczęcie roku duszpasterskiego 2012-2013

Bracia Kapłani, Czcigodne Siostry Zakonne, Siostry i Bracia w Chrystusie, Drodzy Diecezjanie, Kościół w Polsce podejmując dzieła ewangelizacyjne już trzeci rok pochyla się nad prawdą: „Kościół domem i szkołą komunii”. Jest to ciągły wysiłek wpisany w wiarę każdego z nas oraz całej wspólnoty Ludu Bożego, która wzrasta w naszych parafiach i Kościele ...
4 LISTOPADA 2012

Zaproszenie Biskupa Łowickiego na Uroczystość św. Wiktorii - rozpoczęcie "Roku Wiary" w naszej Diecezji

Czcigodni Kapłani, Drogie Siostry Zakonne, Drodzy Siostry i Bracia, 1. Kościół wspólnotą wierzących, którzy dążą do świętości W wielu naszych parafiach obchodzimy dzisiaj Uroczystość Rocznicy poświęcenia kościoła. Dziękujemy za dar materialnego kościoła w którym gromadzimy się na sprawowaniu Eucharystii, w którym słuchamy Słowa Bożego, przyjmujemy ...