Biskup Łowicki

8 LIPCA 2017

Komunikat w sprawie nowych legitymacji kapłańskich

Kuria Diecezjalna Łowicka informuje, że stosownie do decyzji Biskupa Łowickiego, od dnia 1 lutego 2017 roku kapłani naszej diecezji mogą wymienić dotychczasowe legitymacje kapłańskie na legitymacje w formie plastikowych kart. Wobec powyższego proszę, aby zainteresowani Księża dostarczyli do sekretariatu Kurii wypełniony formularz (do pobrania poniżej) oraz aktualne ...
14 PAźDZIERNIKA 2016

Komunikat Kurii Diecezjalnej w sprawie nowego kursu dla Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św.

Czcigodny Księże Dziekanie, W grudniu tego roku rozpocznie się Kurs przygotowujący do posługi nadzwyczajnych Szafarzy Komunii świętej. Uprzejmie proszę o pilne poinformowanie Księży Proboszczów w dekanacie, że do końca listopada można zgłaszać jeszcze kandydatów.   Wikariusz Generalny ks. prałat Wiesław Wronka ...
30 SIERPNIA 2016

Dekret Biskupa Łowickiego w związku z Nawiedzeniem obrazu MB Częstochowskiej w Diecezji

L.dz. 1638/2016   DEKRET W związku ze zbliżającym się Nawiedzeniem przez kopię Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej parafii, kościołów i kaplic zakonnych naszej Diecezji, mając na uwadze racje organizacyjne, niniejszym ogłaszam jako obowiązujące poniższe Kalendarium tegoż Nawiedzenia na rok 2016. Jednocześnie podaję, który z ...
10 LISTOPADA 2015

Dekret ustanawiający kościoły, w których zostaną otwarte Bramy Miłosierdzia

DEKRET ustanawiający w Diecezji Łowickiej kościoły w których zostaną otwarte w Roku Jubileuszowym Bramy Miłosierdzia Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność (Wj 34, 6), sprawił, że człowiek mógł nieprzerwanie poznawać Jego boską naturę na różne sposoby i w wielu momentach historii.(...) Miłosierdzie ...
10 WRZEśNIA 2014

Zaproszenie Biskupa Łowickiego na X Pielgrzymkę Kół Żywego Różańca

Czcigodni Kapłani, Drogie Siostry Zakonne, Drodzy Siostry i Bracia Zbliża się miesiąc październik, w którym Kościół w sposób szczególny modli się na różańcu. Wszyscy wiemy, jak ważna i piękna jest to modlitwa. Prosząc Maryję o wstawiennictwo otrzymujemy wiele łask Bożych. Święty Jan Paweł II wzywał do odmawiania różańca i wskazywał na wielkie jego znaczenie.