Katedra Łowicka w Pałacu Prezydenckim

30 LISTOPADA 2012
admin

Łowicka bazylika posiada bardzo bogatą historię złączoną z
Prymasami Polski,
spośród których 12 spoczywa w jej podziemiach. Wpisanie jej na
listę pomników
historii służyć ma ochronie i zachowaniu, ze względu na wartości
historyczne,
artystyczne, materialne i niematerialne, cennego obiektu
architektury
sakralnej, bogato wyposażonego w dzieła sztuki, których autorami
byli
najwybitniejsi artyści Rzeczypospolitej pomiędzy XVI i XVIII w.

Oprócz łowickiej bazyliki, na Listę Pomników Historii wpisano w
tym dniu
także: Zespół Staromiejski ze średniowiecznym systemem
fortyfikacji w
Paczkowie, Zespół Opactwa Cystersów w Sulejowie, kościół pw. śś.
Apostołów
Piotra i Pawła w Strzegomiu oraz meczety i mizary w Bohonikach i
Kruszynianach.

W historycznych wnętrzach Pałacu Namiestnikowskiego pełnego
symboliki wśród
licznych delegacji Diecezję oraz miasto Łowicz reprezentowali:  ks. bp Józef Zawitkowski,
starosta łowicki
Krzysztof Figat, burmistrz Łowicza Jan Krzysztof Kaliński, ks.
Bogumił Karp – Ekonom
Diecezjalny, ks. Wiesław Skonieczny – proboszcz parafii
katedralnej, oraz ks. Stanisław
Majkut – kustosz skarbca bazyliki katedralnej. Był również
Wojciech
Szygendowski – Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków  oraz Marian Rożej – Kierownik
Delegatury w
Skierniewicach Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi. Nie
zabrakło
także przedstawicieli firmy AC Konserwacja, która wykonywała
ostatnie prace
przy rewitalizacji obiektu.

Podobne