Katecheci przygotowują się do nowego roku szkolnego

30 SIERPNIA 2013
admin

Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego katecheci diecezji łowickiej mają obowiązek uczestniczyć w odprawie katechetycznej. 29 i 30 sierpnia w auli WSD w Łowiczu w spotkaniu z nauczycielami religii uczestniczyli bp Andrzej F. Dziuba i bp Józef Zawitkowski. Odprawę poprowadzili ks. Wiesław Wronka i ks. Wojciech Osial z Wydziału Nauki Katolickiej. Po modlitwie w kaplicy seminaryjnej wykład o nowym programie duszpasterskim poprowadził ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek z UKSW w Warszawie. Ten wyjątkowy program jest rozpisany na cztery lata. Ma on przygotować wiernych na obchody 1050-lecia chrztu Polski. Hasło pierwszego roku – „Wierzę w Syna Bożego” – ma być inspiracją dla katechetów w ich pracy, a także elementem ewangelizacji, która łączy się z nauczaniem religii.

Ks. Wojciech Osial poinformował o nowych regulacjach prawnych obowiązujących na lekcjach religii. Obniżenie wieku szkolnego, wprowadzane „na raty” przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, jest w tej chwili największym wyzwaniem dla organizujących katechezę w szkołach. W najbliższym czasie nie ma szans, żeby religię można było zdawać na maturze. To wnioski z jego wystąpienia.

– Nie można głosić Chrystusa bez Kościoła – mówił do katechetów bp Dziuba. – Nie ma samotników w Kościele katolickim. Jesteśmy jedną, wielką wspólnotą pielgrzymującą. Starajcie się czynić dzieło katechizacji profesjonalnie. Szanujcie swoją pracę, a w perspektywie trudności w szkolnictwie podejmujcie studia podyplomowe, abyście mogli jako doświadczeni katecheci uzupełnić brakujące godziny inną pracą. Patrzcie perspektywicznie i bądźcie pełni nadziei.

W myśl zaleceń każdy katecheta świecki powinien uczestniczyć także w przynajmniej jednym spotkaniu formacyjnym o charakterze duchowym. Jednym z nich jest pielgrzymka katechetów. W tym roku odbędzie się 28 września na trasie Rybno-Giżyce.

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji „Gościa Niedzielnego”

Podobne