Kapituła Nagród i Wyróżnień przy Katolickim Stowarzyszeniu Sportowym Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie przyznała wyróżnienia osobom z naszej diecezji

12 CZERWCA 2023
Krzysztof Zwoliński

Wręczenie Ogólnopolskiego Wyróżnienia, bo taką nazwę nosi ta nagroda, odbyło się podczas czerwcowej Ogólnopolskiej Pielgrzymki Sportowców na Jasną Górę 10 czerwca br. Uhonorowani zostali ci, którzy – według kapituły – bezinteresownie wdrażają ideę wychowywania dzieci i młodzieży poprzez sport i rekreację oparte na zasadach etyki i wiary katolickiej, a przez to przybliżają młodych do Boga. Po Mszy św. w bazylice i złożeniu przez sportowców przed cudownym obrazem Matki Bożej ślubowania sumienności, pracowitości na treningach i przestrzegania zasad fair play odbyło się spotkanie w auli im. o. Kordeckiego. O przyznanie nagród dla działaczy sportowych z diecezji łowickiej wnioskował ks. Sebastian Antosik, diecezjalny duszpasterz sportowców.

Kapituła przyznała wyróżnienia ks. Józefowi Paciorkowi Proboszczowi w Bednarach, Ks. Witoldowi Pankowi Proboszczowi w Słupi, ks. Adamowi Matysiakowi Ekonomowi Diecezji oraz ks. Mateuszowi Podkowińskiemu, Wikariuszowi w parafii Św.  Stanisława w Kutnie za zaangażowanie na rzecz turniejów diecezjalnych oraz wspierającym te rozgrywki samorządowcom: Staroście Łowickiemu Marcinowi Kosiorkowi i Wójtowi Gminy Zduny Krzysztofowi Skowrońskiemu.

Tekst i zdjęcia:

Ks. Sebastian Antosik

Diecezjalny Duszpasterz Sportowców Diecezji Łowickiej

Podobne