Jubileuszowy Konkurs na Blichu

21 CZERWCA 2016
admin

Do udziału w Szkolnym Konkursie Jubileuszowym na Blichu z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski zaproszeni zostali uczniowie wszystkich oddziałów. Wzięło w nim udział 28 uczniów, którzy stanęli ze sobą w szranki w dwóch etapach. Pierwszy miał miejsce 02.06.2016 r. Młodzież miała za zadanie rozwiązać test. Zakres tematyczny pytań dotyczył wiedzy teologicznej na temat chrztu, opartej na Katechizmie Kościoła Katolickiego. Podczas tego etapu wyłoniono 7 osób, które zakwalifikowały się do finału. Miał on miejsce 10.06.2016 r. Finaliści rozwiązywali test składający się z pytań zamkniętych i dotyczył: wiedzy teologicznej na temat chrztu opartej na Katechizmie Kościoła Katolickiego, treści historycznych związanych z chrztem Polski i początkami państwa polskiego, wybranych wydarzeń historycznych, w których odnajdujemy wyraźne odwołanie do Boga, wiary czy opieki Maryi nad narodem polskim.

Klasyfikacja końcowa Konkursu wyglądała następująco:

1. Marek Molenda – z kl. II kształcącej w zawodzie technik informatyk

2. Piotr Kapusta – z kl. I kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

3. Joanna Guzek – z kl. II kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

3. Cezary Stasiak – z I kl. kształcącej w zawodzie technik logistyk

4. Karolina Trębska – z kl. I kształcącej w zawodzie technik agrobiznesu

5. Łukasz Godziszewski – z kl. II kształcącej w zawodzie technik informatyk

6. Szymon Siejka – z kl. I kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa

Finaliści, podczas uroczystej Mszy św., która odbyła się 12. 06. 2016 r. o godz. 9:00
w bazylice katedralnej w Łowiczu, otrzymali nagrody rzeczowe z rąk ich fundatorów: księdza proboszcza Wiesława Skoniecznego oraz burmistrza miasta Łowicza Jana Krzysztofa Kalińskiego. W Eucharystii uczestniczyli również pomysłodawcy i organizatorzy Konkursu: dyrektor blichowskiej placówki – Maria Laska, Emila Adamowicz, ks. Sylwester Łajszczak, Piotr Sumiński – katecheci, Grzegorz Chojnacki – nauczyciel historii.

Szkolny Konkurs Jubileuszowy na Blichu z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski miał na celu: zainteresować młodzież historią Polski, a zwłaszcza okresem początków państwa polskiego oraz wydarzeniami związanymi z chrztem Polski i okolicznościami mu towarzyszącymi, ugruntować tożsamość narodową, poszerzyć wiedzę historyczną i teologiczną, zgłębić wiedzę na temat nauki Kościoła o chrzcie.

Katecheta Piotr Sumiński Konkurs podsumował następująco: „Odbywał się on w szkole na Blichu pierwszy raz. Warto nadmienić, że ostatni jubileusz z okazji chrztu Polski obchodzony był w naszej Ojczyźnie 50 lat temu. Kolejna edycja tego Konkursu ma szansę się wydarzyć za następne…50 lat”. Grzegorz Chojnacki wydarzenie to nazywa wyjątkowym. Powiedział: „Można z całą stanowczością powiedzieć, że wszyscy uczestnicy oraz organizatorzy tego konkursu jubileuszowego uczestniczyli w niepowtarzalnym, jedynym
w swoim rodzaju wydarzeniu, które prawdopodobnie nigdy się nie powtórzy”.

Piotr Sumiński i Grzegorz Chojnacki

Podobne