Jubileusz s. Janiny Skorupskiej

1 MARCA 2016
admin

W uroczystej Mszy św. w kaplicy zakonnej, poza jubilatką, uczestniczyli także przełożona prowincjalna s. Lidia Janowska, s. Irena, rodzona siostra jubilatki, również służka, rodzina i wspólnota zakonna. Eucharystii przewodniczył ks. Piotr Jankowski, proboszcz parafii. Podczas homilii kaznodzieja podkreślił, że jubileusz s. Janiny to święto dla sióstr, domu, zgromadzenia. To czas dziękczynienia za modlitwy, adoracje, posługę codzienną ofiarowaną współsiostrom.

– 60. rocznica złożenia ślubów jest okazją do uświadomienia sobie przemijania czasu. Czasu, który upłynął s. Janinie na poszukiwaniu Boga, na odczytaniu powołania i wchodzeniu w szczególną relację z Panem i Oblubieńcem – mówił ks. Piotr, który, wyjaśniając, czym jest powołanie, podkreślił, że jest to dawanie świadectwa innym o Bogu. – Dzisiaj dziękujemy za tych wszystkich, którzy dzięki świadectwu wiary s. Janiny odnaleźli Boga, przybliżyli się do Niego, doświadczyli Jego miłości. Ale jubileusz to także teraźniejszość- mądrość zdobywana u boku Jezusa, którą można dzielić się z innymi. To także ofiarowanie Bogu cierpienia, choroby, codziennego krzyża.

Tekst i zdjęcie dzięki uprzejmości łowickiej redakcji „Gościa Niedzielnego”.

Więcej o wydarzeniu na stronie internetowej Gościa.

Podobne