Jubileusz Ordynariusza

23 MAJA 2014
admin

Uroczystej Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił sam Jubilat. Msza św. zgromadziła bardzo dużą część Prezbiteratu Kościoła Łowickiego, jak również wiele osób zakonnych i świeckich.

W imieniu duchowieństwa życzenia złożył ks. prałat Wiesław Wronka, Wikariusz Generalny, następnie przedstawiciele władz rządowych i samorządowych. Prezentem dla księdza Biskupa od duchowieństwa był pastorał z figurą św. Andrzeja.

Na sam koniec Eucharystii zostało odśpiewane uroczyste „Te Deum” a ksiądz Biskup w słowach końcowych dziękując za dar obecności prosił również, by na kolejne lata otoczyć go modlitwą – „Niech każdy odmówi za mnie jedną dziesiątkę różańca”

Życzenia oraz homilie można odsłuchać w pliku dźwiękowym

Zdjęcia: Marcin Kowalik – Redakcja łowicka „Gościa Niedzielnego”

Podobne