Jubileusz MB Częstochowskiej w Kątach

19 MARCA 2017
admin

Przybycie Królowej Polski dla młodej parafii było niezwykłym i długo oczekiwanym wydarzeniem. I nic w tym dziwnego. Miłość i przywiązanie do Matki Pana deklaruje większość parafian na czele z ks. Janem Marianem Głuszczkiem, proboszczem. – Maryja jest bardzo ważną osobą w moim życiu. W domu mieliśmy mały ołtarzyk z Niepokalaną, przed którym się modliliśmy. Wpatrując się w Nią, odmawiałem akt oddania. Jej XVII-wieczny wizerunek, w typie Salus Populi Romani, umieściłem też w ołtarzu głównym naszej świątyni – mówi ks. proboszcz.

Po Czarną Madonnę przybywającą z Młodzieszyna wyszła rzesza wiernych na czele z bp. Józefem Zawitkowskim, ks. dziekanem Józefem Staszewskim, proboszczem parafii ks. Janem Głuszczkiem i ks. Piotrem Żądłą. Mimo mocno padającego deszczu na twarzach malowały się uśmiech, przejecie i wzruszenie. Obok parasolek powiewały flagi. Po powitaniu Panią na swoich ramionach ponieśli: mężczyźni, ojcowie, rodziny, kobiety, młodzież.

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”.

Więcej o wydarzeniu na stronie internetowej „Gościa Niedzielnego„.

Podobne