Jesienna sesja Kapituły Katedralnej

3 LISTOPADA 2022
Krzysztof Zwoliński

Dzisiaj o godz. 10:00 w katedrze łowickiej Mszą św. rozpoczęło się zebranie Kapituły Katedralnej. Eucharystii przewodniczył bp ordynariusz diecezji łowickiej Andrzej F. Dziuba a homilię wygłosił ks. kan. Jerzy Swędrowski.

Na początku Mszy św. ks. kan. Stanisław Poniatowski odczytał imiona i nazwiska wszystkich zmarłych kapłanów związanych z kapitułą kolegiacką i katedralną, biskupów łowickich oraz prymasów pochowanych w Łowiczu, za których sprawowana była Eucharystia.

W homilii ks. Swędrowski skupił się na postaci abp. Stanisława Karnkowskiego, Prymasa Polski, przywołując jego postawę duszpasterską i zasługi dla Kościoła w Polsce.

Po Mszy św. kanonicy wraz z biskupami zeszli do podziemi katedry, gdzie modlili się przy sarkofagu pierwszego biskupa łowickiego Alojzego Orszulika.

Kolejnym punktem spotkania były obrady w budynku kurii diecezjalnej łowickiej. Ks. kan. Stanisław Poniatowski przywitał przybyłych członków kapituły oraz Biskupa Łowickiego i przedstawił plan obrad. Następnie ks. kan. Wiesław Frelek odczytał protokół z zeszłorocznego spotkania.

Na dzisiejszym zebraniu wybrany został również nowy skarbnik Kapituły. Ustępującego skarbnika ks. kan. seniora Wiesława Wasińskiego zastąpi ks. kan. Bogumił Karp.

Po ogłoszeniu wyników wyborów kapłani rozpoczęli dyskusję nad sprawami bieżącymi Kapituły.

Obrady zakończyły się wspólną modlitwą.

 

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Zwoliński

Podobne