<p style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b><span style="font-size: 16pt; font-family: verdana; color: fuchsia;">Jałmużna wielkopostna 2012 </span></b></p> <p style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b><span style="font-size: 16pt; font-family: verdana; color: blue;">Pomagam starszym!</span></b></p>

29 LUTEGO 2012
admin

Caritas w Polsce od kilku lat
zwraca uwagę na konieczność zacieśnienia solidarności międzypokoleniowej. W
nurt troski o ludzi starszych, chorych i niepełnosprawnych wpisuje się
tegoroczna ekumeniczna akcja Jałmużny Wielkopostnej. Jej hasło „Pomagam
starszym” stanowi zachętę skierowaną do dzieci i młodzieży, aby okazywali
troskę o seniorów w rodzinie i najbliższym środowisku. Dzieci umieją
wyartykułować swoje potrzeby i oczekiwania wobec świata dorosłych. Wiedzą,
czego mają prawo oczekiwać od swych najbliższych. Niestety, nie zawsze
pamiętają o tym, że rodzice i dziadkowie potrzebują ich obecności i nierzadko
opieki.

Akcja trwa przez cały Wielki Post.
W niektórych parafiach jej finał ma bardzo uroczysty charakter. Dzieci i młodzież
przynoszą skarbonki jako dar ołtarza podczas Mszy św.

Kampania społeczna
„Jałmużna Wielkopostna” jest odpowiedzią Caritas m.in. na papieskie Orędzie
Wielkopostne
w
którym Papież Benedykt XVI
poucza, że:

„Chrześcijanin musi
troszczyć się nie tylko o siebie,

lecz również o bliźnich, wiedząc, że nasze
losy są od siebie współzależne,

tak w dobru, jak i w złu.”

Podobne