JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA 2010

17 LUTEGO 2010
admin

Prowadzona od ośmiu lat akcja na trenie Diecezji Łowickiej przynosi wymierne efekty w postaci udzielonego wsparcia, na ten cel do skarbonek zebrano w 2009 roku 20 664,00 zł. Tak jak w latach poprzednich, tak i w tym roku rozprowadzonych zostało 10 500 specjalnych skarbonek do których można przez cały okres Wielkiego Postu zbierać środki finansowe. Z drugiej strony chodzi też o wychowanie, szczególnie ludzi młodych do wrażliwości na potrzeby osób słabszych i mniej zaradnych życiowo. Trzeba, byśmy ich dostrzegali i starali się zrozumieć, że w wielu sytuacjach życiowych jest im trudniej niż nam osobom „dobrze się mającym”.

Podobne