Jałmużna Wielkopostna 2008

15 LUTEGO 2008
admin

Chrześcijańskie określenie pomocy potrzebującym wyjaśnia termin : jałmużna i miłosierdzie. Na podstawie doświadczeń z życia i informacji z mediów zauważamy, że ludzie na różnym poziomie radzą sobie w życiu, ale wielu jest takich, którzy ? nie mogą związać końca z końcem?. Dlatego od najmłodszych lat musimy wyczulać w sobie tę wyobraźnię miłosierdzia, o którą tak głośno dopominał się Sługa Boży Jana Paweł II. Bycie uczniem Chrystusa zobowiązuje także do troski o innych, która ma odbywać się w duchu pokory, delikatności, bezinteresowności, tak, aby nikogo nie upokarzać i ranić. W Orędziu Benedykta XVI na Wielki Post 2008 czytamy: ? A za tym, co nadaje wartość jałmużnie, jest miłość, która inspiruje różne formy daru, odpowiednio do możliwości i warunków każdego.?

Podobne