IV Diecezjalne Spotkanie Młodzieży Diecezji Łowickiej

17 WRZEśNIA 2020
Krzysztof Zwoliński

12 września 2020 roku w parafii św. Wawrzyńca diakona i męczennika w Sochaczewie odbyło się IV Diecezjalne Spotkanie Młodzieży. Tematem przewodnim było przeżywanie powołania do świętości w radości chrześcijańskiej, a hasłem słowa św. Filipa Neriego: WOLĘ NIEBO.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą świętą pod przewodnictwem J.E. Bpa Wojciecha Osiala. Kolejnym punktem były dwie konferencje, wygłoszone kolejno przez ks. Bogusława Kowalskiego i ks. Romana Sękalskiego. Obaj kapłani przybliżyli młodzieży wielką wartość cnoty radości chrześcijańskiej, która jest owocem Ducha Świętego.

Pomiędzy konferencjami uczestnicy spotkania zjedli ciepły posiłek przygotowany przez ks. prał. Piotra Żądło, proboszcza parafii. Po II konferencji młodzież udała się na adorację Najświętszego Sakramentu, gdzie w ciszy można było doświadczyć obecności Boga, który nas zgromadził na IV Diecezjalnym Spotkaniu Młodzieży Diecezji Łowickiej.

Po adoracji chór, złożony z utalentowanej młodzieży z terenów naszej diecezji dał krótki koncert muzyki chrześcijańskiej. Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne pamiątki i zostali zaproszeni na kolejne spotkanie w przyszłym roku.

W Sochaczewie zgromadziła się młodzież wraz z kapłanami, siostrami zakonnymi z różnych stron naszej diecezji, między innymi z Kutna, Łowicza, Makowa, Żyrardowa, Łęczycy, Sochaczewa.

Mamy nadzieję, że tegoroczne spotkanie pomogło wielu sercom zbliżyć się do BOGA, KTÓRY JEST DOBRY CAŁY CZAS!

 

Tekst: ks. Jacek Zieliński

Zdjęcia pochodzą z profilu facebookowego Radia Victoria

Podobne