IV Diecezjalna Pielgrzymka Kobiet

17 MAJA 2017
admin

Już dziś każdą z pań zapraszamy do domu Maryi w Szymanowie. W tym niezwykłym miejscu wpatrywać się będziemy w dwie figury Miriam. Pierwszą będzie gospodyni miejsca – Pani Jazłowiecka. Jej posąg to dzieło Oskara Sosnowskiego, wykonany na prośbę bł. Matki Marceliny Darowskiej. Statua została poświęcona w 1883 r. przez abp. Szczęsnego Felińskiego. Coraz liczniejsze łaski i cuda, jakich doznawali modlący się przed nią ludzie, oraz zwycięska bitwa pod Jazłowcem sprawiły, że staraniem 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, sióstr, wychowanek i przyjaciół posąg został 9 lipca 1939 roku ukoronowany. Figurę, w imieniu Ojca Świętego Piusa XII, ukoronował prymas Polski kard. August Hlond.

Zaraz po wojnie siostry musiały opuścić Jazłowiec. Nie bez trudu, za to z cudowną interwencją Maryi udało się przetransportować figurę do domu generalnego w Szymanowie. Dotarła tam 24 czerwca 1946 roku. Następnego dnia przybył do niej kard. Hlond, który wyznał, że „stanięcie Jej tu, u progu stolicy, nie dzieje się bez szczególnej myśli Bożej”.

Drugą figurą, która będzie towarzyszyła kobietom uczestniczącym w DPK, będzie figura Matki Bożej Fatimskiej. Jej obecność ma nam przypominać o 100. rocznicy objawień fatimskich, podczas których objawiająca się trojgu dzieciom Maryja przez 6 kolejnych miesięcy, poczynając od 13 maja 1917 r., zachęcała do pokuty za dusze w czyśćcu cierpiące, do odmawiania codziennie Różańca w intencji nawrócenia grzeszników oraz do modlitwy o pokój. O orędziu fatimskim będą przypominały nam także obecne w relikwiach dzieci – św. Hiacynta i św. Franciszek.

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”.

Więcej o wydarzeniu na stronie internetowej „Gościa Niedzielnego„.

Podobne