Iskra Bożego Miłosierdzia na ulicach miast Diecezji Łowickiej

29 WRZEśNIA 2016
admin

W kilku miastach diecezji łowickiej na skrzyżowaniach, placach, rynkach modlono się koronką do Bożego Miłosierdzia. Biorący w niej udział wierni m.in. z Łowicza, Skierniewic, Rawy Mazowieckiej, Żyrardowa gromadzili się na rynkach, skrzyżowaniach, placach by wspólnie wypraszać Boże miłosierdzie dla siebie, swojego miasta, kraju i świata. Akcję, zapoczątkował łódzki zespół „Iskra Bożego Miłosierdzia”. Do modlitewnego kręgu włączyły się również inne państwa: USA, Hiszpania, Włochy, Niemcy, Haiti i Meksyk.

Data akcji jest nieprzypadkowa, 28 września przypada rocznica beatyfikacji bł. ks. Michała Sopoćki, duchowego opiekuna i spowiednika św. siostry Faustyny, której Pan Jezus podyktował modlitwę koronką. „Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. (…) „Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku; chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko odmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego. Pragnę, aby poznał świat cały miłosierdzie moje; niepojętych łask pragnę udzielać duszom, które ufają mojemu miłosierdziu” – mówił Faustynie Jezus.

W Łowiczu Koronkę odmawiano na nowym Rynku. Tam miłosierdzia Bożego dla świata przywoływali wierni z parafii św. Ducha. Modlitwie przewodniczył ks. Mariusz Szmajdziński. W Rawie Mazowieckiej modlono się w kilku miejscach. Również tam razem z wiernymi modlili się duszpasterze, księża z parafii Niepokalanego Poczęcia NMP. W Skierniewicach na jednym ze skrzyżowań na Widoku Bożego miłosierdzia przywoływało kilkanaście osób.

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”.

Więcej o wydarzeniu znajduje się na stronie lowicz.gosc.pl

Podobne