Ingres arcybiskupa Grzegorza Rysia

30 PAźDZIERNIKA 2017
Damian Pietrzak

W archidiecezji łódzkiej w sobotę 4 listopada o godz. 11 odbędzie się ingres arcybiskupa Grzegorza Rysia, dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej. Przygotowując się do uroczystości ingresowych, arcybiskup nominat skierował list do wszystkich kapłanów diecezjalnych i zakonnych i zaprosił ich, aby wraz z nim przeżyli trzydniowe skupienie.

 
Rekolekcje odbyły się w łódzkiej katedrze od 26 do 28 października.
Pierwszą konferencję wprowadzającą w lectio divina i rozważanie słowa Bożego poprowadził o. Krzysztof Wons, salwatorianin, dyrektor Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie. Dzień zamyśleń rekolekcyjnych zakończyło kapłańskie spotkanie w domu biskupim, na które ksiądz arcybiskup zaprosił wszystkich duchownych.
W drugim dniu rekolekcji biskupi i księża uczestniczyli w nabożeństwie pokutnym. Liturgię słowa poprowadził i konferencję ascetyczną wygłosił bp Edward Dajczak, ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Uczestnicy rekolekcji wzięli udział w adoracji Najświętszego Sakramentu, a także w spowiedzi indywidualnej, którą rozpoczął abp Ryś przy stopniach ołtarza.

 

 
Ostatnim kaznodzieją trzydniowego skupienia był abp Konrad Krajewski, jałmużnik papieski pochodzący z archidiecezji łódzkiej, który mówił o miłosierdziu względem drugiego człowieka, które ujawnia się poprzez uczynki miłosierdzia względem duszy i ciała, a także poprzez dar serca – jałmużnę. Podczas wieczoru zebrano kapłańską kolektę, z której dochód zostanie przeznaczony na ołtarz do kościoła pw. św. Doroty w Mileszkach, który niedawno spłonął. – Bardzo serdecznie księży do tej zbiórki, naszej jałmużny, zapraszam! Każdy kapłan staje codziennie przy ołtarzu, to nasze miejsce. Niech to będzie nasz dar dla tego kościoła, który, jest szansa, będzie odbudowany – mówił abp Ryś. Spotkanie zakończyła adoracja Najświętszego Sakramentu połączoną z kompletą.
Na zakończenie ksiądz arcybiskup podziękował wszystkim za wspólne trzy wieczory rekolekcyjne, a także za wspólną modlitwę i braterskie spotkania.

 

 

 

Rekolekcje były bezpośrednim przygotowaniem do ingresu.

 

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”.

 

Podobne