Informacja w sprawie transmisji przebiegu ŚDM oraz wizyty Ojca Świętego Franciszka w naszej Ojczyźnie

8 LIPCA 2016
admin

Wielebni Księża Biskupi, Proboszczowie, Przełożeni zakonni,

przed nami wielkie wydarzenie, Światowe Dni Młodzieży w Krakowie oraz wizyta Ojca Świętego Franciszka w Polsce. Telewizja Polska S.A. jako oficjalny nadawca, realizując misję publiczną, będzie na bieżąco transmitowała przebieg ŚDM oraz wizytę następcy św. Piotra w naszej Ojczyźnie.

Telewizja Polska będzie udostępniała sygnał w Polsce i poza jej granicami. Stacje telewizyjne w Polsce, także internetowe, zobowiązane są do zawarcia umowy licencyjnej. Sygnał jest odpłatny. Kwota symboliczna.

TVP będzie również udostępniała – nieodpłatnie – zezwoleń na publiczne odtwarzanie sygnału na żywo z tych wydarzeń. Dotyczy to głownie parafii, klasztorów, wspólnot i samorządów oraz innych podmiotów. Wystarczy jedynie zgłosić potrzebę pokazu publicznego.

Jednostką odpowiedzialną za udzielanie licencji polskim nadawcom oraz zezwoleń na publiczne odtwarzanie sygnału, na rynku krajowym, jest Biuro Handlu.

Osobą do kontaktu ze strony Biura Handlu TVP jest:

Barbara Jelonek
tel.: 22/547 86 06; (k): 519 040 091
e-mail: Barbara.Jelonek@tvp.pl

Podobne