Informacja o zmianie kwoty minimalnej miesięcznego wynagrodzenia w 2009 roku

16 STYCZNIA 2009
admin
Wydział Ekonomiczny Kurii Diecezjalnej Łowickiej
informuje, iż z dniem 01 stycznia 2009 r. uległa zmianie kwota minimalna
miesięcznego wynagrodzenia brutto za pracę i wynosi 1 276,00 PLN za pełen etat.

Podobne