Informacja nt. rekompensat w związku z istniejącymi na gruntach parafialnych urządzeniami

4 WRZEśNIA 2009
admin

L. dz. 2758/2009

Łowicz, dn. 04.09.2009 roku

    

Pismo informacyjne

    

Przewielebny Księże Proboszczu !
Od pewnego czasu pojawiła się możliwość żądania rekompensat oraz ustalenia czynszu dzierżawy w związku z istniejącymi na gruntach parafialnych urządzeniami (np. słupy energetyczne, kable telefoniczne, gazociąg, itp.). Zachodzi zatem konieczność sprawdzenia czy na nieruchomościach – stanowiących własność Parafii – zostały umieszczone bez zgody ich właścicieli urządzenia energetyczne, gazowe lub wodociągowe w okresie krótszym niż 30 lat od daty wybudowania tych urządzeń.
W przypadku bezprawnego wybudowania infrastruktury przez zakłady energetyczne, gazownicze czy wodociągowe – właściciel może dochodzić odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości, a także może żądać przebudowy infrastruktury oraz zakazać dalszego użytkowania linii przesyłowych lub rur na nieruchomości. Dalsze prowadzenie działalności danej firmy na nieruchomościach Parafii sprawia, iż właścicielowi gruntów (tj. parafii) przysługuje prawo do pobierania czynszu dzierżawnego.
Szczegółowe informacje dotyczące dochodzenia odszkodowań można uzyskać w Wydziale Ekonomicznym Kurii Diecezjalnej Łowickiej (porad udziela nasz mecenas: p. Wojciech Krakowiak – w każdy wtorek w godzinach 12.00 – 17.00).
W celu poznania skali zjawiska proszę o dostarczenie do Wydziału Ekonomicznego Kurii do 30 IX wypełnionej tabeli (zob. na odwrocie). Otrzymane od parafii informacje będą pomocne w przygotowaniu trybu i drogi wspólnego postępowania w tej sprawie.
Wydział Ekonomiczny Kurii zaleca także, aby bez uzgodnienia z Kurią nie podpisywać żadnych zgód czy umów dotyczących umieszczania instalacji jak powyżej na gruntach należących do parafii.


Podobne