Informacja KUL dla Proboszczów

30 MARCA 2015
admin

Czcigodny Księże Proboszczu,

Towarzystwo Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z siedzibą w Lublinie informuje, że dla każdej z parafii przypisany został nowy indywidualny numer rachunku bankowego, na który można dokonywać wpłat ze zbiorek na tace i do puszek z przeznaczeniem na wsparcie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, zaś poprzednio używane numery kont są nieaktualne. Blankiet wpłaty z przypisanym numerem konta został wysłany do parafii wraz z Listem Rektora KUL na Wielkanoc.

Na wskazane konto można dokonywać wpłat regulujących wszelkie akcje zbiórkowe na rzecz KUL, zgodnie z ustaleniami przyjętymi w diecezji.

Towarzystwo Przyjaciół KUL, które od jesieni ubiegłego roku decyzją Rektora KUL ks. prof. Antoniego Dębińskiego zajmuje się obsługą zbiórek na rzecz Uniwersytetu, w imieniu Uczelni i jej Władz serdecznie dziękuje za wspieranie Uniwersytetu, dzięki czemu może on rozwijać się i zapewniać odpowiedni poziom kształcenia studentom.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 662 487 212.

z wyrazami szacunku
ks. dr Tomasz Adamczyk
Dyrektor Biura Zarządu Głównego

Podobne