Informacja dotycząca firm oferujących usługi i szkolenia dla parafii.

4 GRUDNIA 2014
admin
Kuria Diecezjalna Łowicka informuje, że nasiliło się wiele różnych firm, które kontaktując się telefonicznie proponują przeróżne usługi, szkolenia oraz oferują różne produkty (ostatnio kontaktuje się Centrum Ewidencji Szkoleń DNS proponując szkolenia BHP). Przestrzegamy przed takimi praktykami i prosimy, aby takich oferentów odsyłać do Wydziału Ekonomicznego Kurii Diecezjalnej Łowickiej. Nie udzielamy żadnych ustnych pozwoleń na takie praktyki, a jakiekolwiek działania firm poleconych mają potwierdzenie pisemne z Wydziału.

Przestrzegamy przed takimi praktykami i wyrażaniem zgody na takie działanie w rozmowach telefonicznych.

Z wyrazami szacunku
Ks. Adam Matysiak
Ekonom Diecezjalny

Podobne