Informacja dla Księży Proboszczów dotycząca ubezpieczeń OC i NNW na rok 2014

16 GRUDNIA 2013
admin

Przewielebny Księże Proboszczu,

Wydział Ekonomiczny Kurii Diecezjalnej Łowickiej uprzejmie informuję, że majątek oraz działalność parafii i instytucji diecezjalnych w 2014 r. jest objęta ochroną ubezpieczeniową przez firmę InterRisk S.A. Vienna Insurance Group Oddział w Bydgoszczy.

Jednocześnie informuję, że obsługę ubezpieczeń Diecezji Łowickiej z upoważnienia Kurii Diecejzlanej prowadzi firma brokerska MBroker Ubezpieczeniowy sp. z o.o. z Bydgoszczy.
Osobami odpowiedzialnymi w firmie Mbroker za ubezpieczenia Diecezjij są:

Andrzej Paterak tel. (52) 321 60 01, kom. 691 689 739
Ryszard Burakowski tel. (52) 321 60 01, kom. 667 928 243

W oparciu o nowy program ubezpieczenia opracowany przez Firmę brokerską a zaakceptowany przez Kurię zostały zawarte z InterRisk SA polisy. Numery i szczegóły polis dostępne są w zakładce „Wydział Ekonomiczny/ubezpieczenia”

Podobne