Informacja dla kapłanów dotycząca uczestnictwa w święceniach biskupich ks. Wojciecha Osiala

3 LUTEGO 2016
admin

Ceremoniarz Diecezjalny informuje, że podczas Mszy św., w czasie której będą udzielane święcenia biskupie, kapłani mogą uczestniczyć w niej w następujący sposób:

– księża, którzy chcą koncelebrować, proszeni są o zabranie alb i stół koloru białego;
kanonicy kapituły katedralnej w strojach chórowych zasiądą na swoich miejscach w stallach;
pozostali kapłani – miejsca będą wskazywać porządkowi.

Ceremoniarz Diecezjalny
Ks. dr Andrzej Sylwanowicz

Podobne