Indywidualne formy życia konsekrowanego w diecezji łowickiej

10 STYCZNIA 2011
admin
Indywidualne formy życia konsekrowanego w diecezji łowickiej
    Powyższą nazwę trudno od razu zrozumieć. Przywykliśmy do prostego podziału Kościoła na duchownych i świeckich. Tymczasem od samego początku w Kościele są osoby, które pragną poświęcić swoje życie w całości Panu Bogu, ale jednocześnie nie widzą dla siebie miejsca w którymś z zakonów, czy w kapłaństwie. To do nich odnosi się ta nazwa. Z grubsza, wyróżniamy tu trzy grupy: wdowy konsekrowane, dziewice i pustelników.
    Tego typu powołania pojawiły się ostatnio w diecezji łowickiej, co jest wielką łaską, gdyż oznacza zdecydowany wzrost w głąb. W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, 26 grudnia 2010 r., w katedrze łowickiej, odbyła się pierwsza w diecezji, konsekracja wdów. Biskup Andrzej F. Dziuba przyjął do stanu wdowieństwa trzy kobiety: panie Krystynę Stopczyńską i Jadwigę Zwolińską z Głowna, oraz panią Irenę Puchałę ze Mszczonowa. Cały obrzęd jest tak skonstruowany, że nie przekreśla wcześniejszego małżeństwa wdów, jako czegoś gorszego. Kobiety raczej, poprzez konsekrację, wchodzą w głębszy w związek z Chrystusem Oblubieńcem, zachowując w pamięci swojego małżonka. Biskup wręczył wdowom krzyże i brewiarze, a także poświęcił na nowo ich obrączki ślubne, które odtąd będą znakiem związku oblubieńczego z Chrystusem.
    Z kolei, we wtorek, 28 grudnia, została ustanowiona pierwsza w diecezji pustelnia Matki Bożej – Brama Nieba. Położona w Miasteczku Krwi Chrystusa w Rawie Mazowieckiej, jest zamieszkana przez ks. Leszka Niewiadomskiego, który od kilku już lat prowadzi życie pustelnicze w duchu św. Brunona, założyciela kartuzów. Ks. Bp A. F. Dziuba poświęcił erem i ustanowił w nim kaplicę z Najświętszym Sakramentem, pod wezwaniem św. Brunona.
    Patrząc na spadającą dramatycznie ilość powołań do kapłaństwa w naszej diecezji, nieraz pojawiało się pytanie: czy nasza ziemia, jak chodzi jest duchową pustynią? Nowe formy życia konsekrowanego dają nadzieję, że Pan Bóg działa i wśród nas.


Podobne