Inauguracja roku katechetycznego w parafii katedralnej w Łowiczu

1 WRZEśNIA 2014
admin

Do katedry przybyli: poczet sztandarowy , dyrekcja szkoły, nauczyciele, wychowawcy wraz ze swoimi klasami, katecheci. Tego dnia każdy z uczestniczących w Eucharystii polecił w modlitwie Panu Bogu siebie, rodziców, swoich bliskich, dyrekcję, katechetów, nauczycieli, wychowawców, pracowników szkoły, duszpasterzy Kościoła, zmarłych, którzy byli kiedyś częścią szkoły na Blichu: dyrektorów, nauczycieli, uczniów, absolwentów, pracowników obsługi i administracji. Młodzież zaangażowała się w oprawę Mszy św.: Emila Pacek przeczytała I lekcję, Klaudia Michalska i Anna Latoszewska wykonały psalm responsoryjny, Bartosz Szwarocki wygłosił modlitwę wiernych. Wymownym znakiem była procesja z darami. W tej część Liturgii udział wzięli: Łukasz Jackowski, Damian Malejka, Przemysław Śliżewski, Marcin Aniszewski, Joanna Siekiera. Młodzież w darach ołtarza złożyła: pocztówkę, która była symbolem zawiązania nowych przyjaźni i wdzięczności za możliwość wzięcia udziału tysięcy dzieci i młodzieży w Wakacjach z Bogiem, plecak z książkami, który był składany z gorącą prośbą , aby Pan Jezus towarzyszył wszystkim uczniom podczas nowego roku szkolnego wspierając ich swoją łaską, czystą kartkę, która przypominała o tych wszystkich młodych ludziach, żyjących na ulicach, nie mających swojego domu ani możliwości uczęszczania do szkoły, niedojedzoną kromkę chleba, symbolizującą głodujących i umierających z głodu, chleb i wino, które podczas Liturgii Eucharystycznej stały się Ciałem i Krwią Chrystusa Pana. Tego dnia wiele osób przystąpiło do sakramentu Pokuty. Znaczna ilość wiernych przyjęła Komunię Św.

Pod koniec Eucharystii swoje podziękowania na ręce J.E. Ks. Bp. Józefa Zawitkowskiego i Ks. Prałata Wiesława Skoniecznego złożyła Pani dyrektor – Maria Laska. Na koniec celebrans ucałował sztandar szkoły. Po nim, na jego prośbę to samo uczynili: Ks. Wiesław Skonieczny – proboszcz parafii katedralnej w Łowiczu, Ks. Sylwester Łajszczak i p. Piotr Sumiński – katecheci uczący w ZSP nr 2 na łowickim Blichu.

Poczet sztandarowy stanowili: Sylwester Grajek, Mateusz Gajek, Piotr Bryszewski, Łukasz Majcher, Mateusz Materek, Przemysław Klepczarek.

Oprawę Mszy św. przygotowali wraz z młodzieżą nauczyciele religii: p. Emilia Adamowicz, ks. Sylwester Łajszczak, p. Piotr Sumiński.

Zdjęcia i tekst Piotr Sumiński

Podobne