Inauguracja roku akademickiego w seminarium diecezjalnym

2 PAźDZIERNIKA 2021
ks. Łukasz Antczak

W piątek 1 października uroczystą Mszą św., której przewodniczył bp Andrzej F. Dziuba, zainaugurowano nowy rok akademicki 2021/2022.

W Eucharystii w intencji alumnów, moderatorów, profesorów i pracowników seminarium uczestniczyli także bp Wojciech Osial, który wygłosił homilię, oraz kilkunastu kapłanów. Wśród zaproszonych gości byli rektorzy i prefekci seminariów z sąsiednich diecezji, włodarze miasta, przedstawiciele policji i straży pożarnej, siostry zakonne.

Po Eucharystii zebrani przeszli do auli seminaryjnej na drugą część uroczystości, której w tym roku przyświecało hasło „Proście Pana żniwa…”. Przybyłych przywitał rektor ks. dr Piotr Kaczmarek, który w krótkim wystąpieniu wyjaśnił znaczenie inauguracyjnego hasła. Kapłan przyznał, że w diecezji łowickiej jest coraz mniej księży. Ich brak zaczyna być coraz bardziej odczuwalny. Szukając rozwiązania na zaistniałą sytuację, ks. rektor zachęcał do modlitwy w intencji nowych powołań oraz do adoracji Najświętszego Sakramentu.

Rok akademicki w łowickim seminarium rozpoczęło 15 alumnów. W tym roku podczas inauguracji tylko jeden alumn I roku propedeutycznego złożył ślubowanie i odebrał indeks. Do seminarium łowickiego na Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie został przyjęty Mateusz Nikodem Szymański z parafii św. Michała Archanioła i św. Anny w Kamionie.

 

Tekst i zdjęcie dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”

Więcej o wydarzeniu na stronie: lowicz.gosc.pl

Podobne