Imieniny Ordynariusza

1 GRUDNIA 2015
admin

W święto św. Andrzeja Apostoła podczas wieczornej Mszy św. w
bazylice katedralnej w Łowiczu kapłani i wierni modlili się w intencji
bp. Andrzeja F. Dziuby, który tego dnia obchodził imieniny. W uroczystej
Eucharystii uczestniczyła rzesza kapłanów na czele z biskupami
seniorami Alojzym Orszulikiem i Józefem Zawitkowskim, a także pracownicy
kurii, władze miejskie i samorządowe, siostry zakonne, dziewice i wdowy
konsekrowane, władze i alumni WSD w Łowiczu oraz przedstawiciele
różnych instytucji, parafii, stowarzyszeń i szkół. Jako pierwsi przed
liturgią słowa życzenia złożyli kapłani, władze miejskie i powiatowe
oraz siostry zakonne.

Podczas homilii ordynariusz, przywołując postać św. Andrzeja,
podkreślał, że nie ma człowieka, który nie byłby powołany. Nie ma
człowieka, w stosunku do którego Bóg już w łonie matki nie wpisałby
swoich pragnień i oczekiwań. – Każdy z nas nosi w sobie wielkie
zobowiązanie powołania. I Bóg, dając to powołanie, ma na względzie tak
zalety, jak i wady. On nie powołuje idealnych. On powołuje z całym
bogactwem ludzkim, z tym, co będzie pomagać i utrudniać oraz rzucać
cień. Bóg, powołując, będzie pragnął, byśmy na to Jego powołanie
odpowiadali – mówił biskup. Na zakończenie homilii ordynariusz,
zwracając się do obecnych, wyraził wielką prośbę: – Módlcie się o tych
powołanych, abym mógł posyłać, a oni żeby niestrudzenie głosili i
kontynuowali to dzieło rozpoczęte 1050 lat temu.

Po Komunii św. do solenizanta ustawiła się długa kolejka tych, którzy
osobiście chcieli złożyć życzenia imieninowe. Niektóre delegacje
winszowały śpiewająco. Dziękując każdej delegacji, bp Andrzej wręczał
jej książki swojego autorstwa.

Tekst i zdjęcie dzięki uprzejmości „Gościa Łowickiego”.

Podobne