III Zjazd Dużych Rodzin w Łowiczu

22 CZERWCA 2015
admin

Zakończył się III Zjazd Dużych Rodzin. Po Grodzisku Mazowieckim i Lublinie, w tym roku rodziny wielodzietne przez trzy dni gościł Łowicz.

W niedzielne przedpołudnie uczestnicy zjazdu spotkali się na Mszy św. w bazylice katedralnej w Łowiczu. Przewodniczył jej ordynariusz łowicki bp Andrzej F. Dziuba. W Eucharystii wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych m.in. minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz i marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień. Nie zabrakło również inicjatorki corocznych zjazdów rodzin wielodzietnych – Joanny Krupskiej, prezesa Zarządu Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”.

Homilię wygłosił bp senior Józef Zawitkowski. – Czy nie widzicie czasem, że całe piekło się rozwarło przeciwko tym, którzy bronią życia, bo są Chrystusowi? Nie bójcie się. Diabeł boi się miłości. Mamo! Podśmiewali się z ciebie w szpitalu: „To już trzecie proszę pani?”. Przebacz im. Tato! Ubliżali ci słowem: „dzieciorób”. Nie pamiętaj im tego. To dzicy ludzie. Ale pamiętaj, że z domów wielodzietnych wyrastają święci i geniusze. Niech to będzie naszą nadzieją i waszą nagrodą – mówił kaznodzieja.

Pod koniec Eucharystii głos zabrał W. Kosiniak-Kamysz. – Spotykamy się po raz trzeci i możemy z serca dziękować Bogu i ludziom za tę wspólnotę. Ja też dziękuję w imieniu państwa polskiego, za wspólnotę rodzin „Trzy Plus”, bo duża rodzina to rodzina patriotyczna. To rodzina, która bierze odpowiedzialność za innych i za tę najukochańszą rodzinę, jaką jest Polska. Muszę też dać świadectwo, że nie wszystko się udało. I za swe niedociągnięcia, które wynikają z różnych przyczyn, przepraszam – mówił minister.

To był ważny dzień dla bp. Dziuby. Dokładnie 40 lat temu przyjął świecenia kapłańskie. Pamiętali o tym uczestnicy zjazdu i zaproszeni goście oraz kapłani i klerycy, którzy złożyli mu życzenia.

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”.

Więcej o wydarzeniu na stronie internetowej „Gościa Niedzielnego”.

Podobne