III Diecezjalna Pielgrzymka Służby Zdrowia do sanktuarium w Suserzu.

23 PAźDZIERNIKA 2017
admin

Odbyła się III Diecezjalna Pielgrzymka Służby Zdrowia do sanktuarium w Suserzu. Maryja jest tu czczona w cudownym wizerunku z koronami pobłogosławionymi przez papieża Franciszka, który nadał Matce Bożej Suserskiej tytuł Uzdrowienie Chorych.
Do udziału w pielgrzymce zaproszeni zostali lekarze, pielęgniarki, pozostały biały personel, pracowników administracji oraz farmaceutów, a także pracownicy domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych oraz hospicjów z terenu diecezji łowickiej.
Doroczne pielgrzymowanie do sanktuarium w sobotę po wspomnieniu św. Łukasza Ewangelisty, patrona lekarzy, to inicjatywa kustosza sanktuarium ks. Jerzego Czarnoty oraz ks. Romana Wójcika, diecezjalnego koordynatora duszpasterstwa służby zdrowia. W tym roku termin wypadł na 21 października.
Do Suserza przybył także ordynariusz łowicki bp Andrzej F Dziuba, który przewodniczył Mszy św. i wygłosił homilię. – Cała służba medyczna niesie szczególne orędzie chwalenie Boga Stwórcy i chwalenie człowieka. Wy często znacie lepiej znacie piękno człowieka niż my laicy. Doświadczacie go i w znakach słabości i w znakach radości. Czyż nie można powiedzieć, że każda słabość i choroba jest brakiem pokoju? Wy zwiastujecie pokój przynosząc nadzieję, że człowiek z Bogiem i ludzką pomocą może osiągnąć bardzo wiele – mówił biskup.
Po Eucharystii i agapie wykład „Rola komunikacji w relacjach pacjent a personel medyczny” wygłosiła psycholog Anna Stańczak. Następnie wystąpił dr Jan Ciechanowicz, nauczyciel akademicki z ponad 40-letnim stażem. Jego przemówienie dotyczyło wartości moralno-społecznych w oparciu o nauczanie Jana Pawła II.

 

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”

Podobne