II Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca na Jasną Górę

29 MAJA 2014
admin

Dnia 7 czerwca odbędzie się II Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca na Jasną Górę. Tegoroczna pielgrzymka będzie dziękczynieniem za kanonizację św. Jana Pawła II – wielkiego promotora różańca.

PROGRAM PIELGRZYMKI

9.30 – Św. Jan Paweł II – program słowno muzyczny
10.00 – Powitanie pielgrzymów i słowo Krajowego Moderatora ŻR
10.20 – wprowadzenie w temat pielgrzymki
– Świadectwo różańcowe
10.40 – Spotkanie z Redakcją „Różańca” i z Papieskimi Dziełami Misyjnymi
11.00 – Różaniec
12.00 – Msza święta pod przewodnictwem ks. bp. Józefa Zawitkowskiego
– akt osobistego zawierzenia się Matce Bożej.

ZGŁOSZENIA – na pielgrzymkę w swojej diecezji przyjmuje moderator diecezjalny:
Parafia św. Bartłomieja 99-434 Domaniewice, ul. Główna 4; Tel 46 -838-35-91;
mail : – podajemy liczbę osób i kapłanów

Podobne