II Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym 2010

13 LISTOPADA 2010
admin
W tym roku
Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym będzie obchodzony po raz
drug i. Przypada w najbliższą niedzielę, 14 listopada b.r. i towarzyszyć mu będzie
hasło: „Irak”. Pomoc Kościołowi w Potrzebie chce uwrażliwić Polaków na
problem wolności religijnej, jako jednego z podstawowych praw człowieka.

Więcej informacji nt. Dnia Solidarności na stronie: www.pkwp.orgMODLITWA ZA PRZEŚLADOWANY KOŚCIÓŁ
Boże, poprzez tajemnicze zrządzenie Twej Miłości
pozwoliłeś swemu Kościołowi uczestniczyć w cierpieniu Twego Syna.
Wzmacniaj nasze Siostry i Braci,
którzy z powodu swej wiary są prześladowani.
Daj im swoją siłę i wytrwanie, aby w każdej opresji
złożyli w Tobie całą swą ufność
i okazali się wiernymi świadkami.
Podaruj im radość z uczestnictwa w ofierze Chrystusa
i obdarz pewnością, że ich imiona zostały zapisane w Księdze Życia.
Daj im siłę w naśladowaniu Chrystusa,
która wesprze ich w dźwiganiu Jego Krzyża,
a w utrapieniu ustrzeże ich chrześcijańską wiarę.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

Podobne