?Grozi nam nowy totalitaryzm ? totalitaryzm wolności bez ograniczeń?

26 LISTOPADA 2007
admin

W największym kościele Kutna, konsekrowanym w roku 2000 zgromadzili się przedstawiciele parlamentu, władz samorządowych, kolejarze wraz z pocztami sztandarowymi i liczni wierni.

Mówiąc o królowaniu Chrystusa Biskup łowicki zauważył, że nie ogranicza go żaden system, czy środki ucisku i przemocy. Królestwo Chrystusa nie chciane przez świat ma rozszerzać się poprzez ludzi, którzy uwierzyli i chcą być obywatelami tego królestwa, królestwa prawdy i miłości, sprawiedliwości i pokoju.

To królestwo jest nieustannie atakowane, bp Dziuba wskazał na dwa totalitaryzmy XX wieku: faszyzm, który mordował ludzi i komunizm usiłujący wyrzucić Boga. Ten ostatni mamił ludzi tym, że w miejsce Boga wejdzie człowiek.

Wspominamy w tych dniach rocznicę Wielkiego Głodu na Ukrainie, przypomniał Biskup łowicki, ten mord na milionach był szczególnym znakiem nieludzkiego i bezbożnego systemu.

Dziś grozi nam nowy totalitaryzm, mówił bp Dziuba, oferuje się idee według których człowiek jest centrum wszystkiego, może być totalnie nieodpowiedzialny, a zasady życia społecznego jawią się jako martwa litera.

Ten totalitaryzm mówił kaznodzieja kwestionuje istnienie prawdy, prawdą czyni to co mu jest wygodne, nie cofając się przez zniszczeniem drugiego.
Biskup Dziuba odniósł się także do Karty Prawd Podstawowych.

Z niepokojem patrzymy na znaki, które jawią się jako szczególnie niebezpieczne dla przyszłości. Niejasne odniesienie do znaczenia życia ludzkiego i instytucji małżeństwa może w przyszłości przynieść katastrofalne skutki. Przecież to rodzina gwarantuje perspektywę rozwoju narodu i społeczeństwa.

Biskup Dziuba wezwał, abyśmy nie byli obojętni na głos Chrystusa, żebyśmy byli aktywnymi budowniczymi Królestwa Bożego na ziemi. Na zakończenie odśpiewano ?Boże coś Polskę?.

Ks. Jerzy Swędrowski

Podobne